Oppstart - de 3 første dagene i barnehagen

Vi legger stor vekt på at barnet får en god start på barnehagelivet. Det å begynne i barnehagen er ofte barnets første skritt ut i den store verden. Den første tiden er spennende for både barn, foreldre og personale. Godt samarbeid, faste rutiner og gradvis tilvenning er vesentlig når barn begynner i barnehagen. Det er viktig å skape gode relasjoner til barn og foreldre...

Les mer her

Den viktige - "bli kjent samtalen"

For alle nye foreldre gjennomfører vi en «bli kjent samtale» i løpet av de 7 første dagene barnet går i barnehagen.

Les mer her

Følelsemessige reaksjoner hos nye barn

Det er en gylden regel når det gjelder tilvenning: Alle typer reaksjoner er normalt!

Les mer her

Tilvenning

5 gode råd å ta med seg som foreldre når man skal ha tilvenning i barnehagen med barnet...

Les mer her