Hvem er Spire & Gro?

Spire & Gro Barnehagene er en liten og lokal barnehageaktør som driver 4 barnehager i Grenland. I dag består Spire & Gro av Melkeveien barnehage, Skogtoppen barnehage, Liane barnehage og Rypevegen barnehage. Vårt hovedmål er å drive barnehager med et høyt faglig og pedagogisk innhold til det beste for barn, foreldre og våre medarbeidere.  Vi skal gi et barnehagetilbud med god kvalitet i alle ledd. 

 

Spire & Gro Barnehagene skal være et sted ”der barna er i fokus”. Les mer her

 

Vi er opptatt av mangfold og fellesskap. Vi bygger på en tydelig delekultur og gjør hverandre gode gjennom å dele kunnskap. Gode ideer fra én barnehage skal deles med de andre.

Kvaliteten i barnehagene utvikles i nært samarbeid med foreldrene. De er våre viktigste samarbeidspartnere og vi jobber aktivt for å ha en åpen og trygg kommunikasjon hvor det er rom for konstruktive tilbakemeldinger, både i det daglige, på foreldremøter og i foreldresamtaler. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser hvor resultatene blir brukt aktivt for å videreutvikle kvaliteten.

 

Våre medarbeidere er barnehagens aller viktigste ressurs

Med på laget har vi 65 dyktige medarbeidere. Faglig utvikling og trivsel står i fokus for våre ansatte. Vi har også egen vaktmester som holder utstyr og bygninger i topp stand til enhver tid, slik at vi sikrer et godt og trygt lekemiljø for barna. 

 

Ønsker du plass i en Spire & Gro barnehage?

Les mer om barnehagene her.