Vår visjon – der barna er i fokus!

”Der barna er i fokus” sier mye om hvordan vi ønsker at Spire & Gro Barnehagene skal være. Noen vil kanskje si at det er en selvfølge og ikke en visjon (en fremtidig ønsket tilstand – fremtidsdrøm).

Vi ser imidlertid at barnehagen i dagens samfunn møter stadig flere og større krav fra departement, kommune og foreldre som kan gå på bekostning av tid og fokus på barna. Derfor synes vi det er viktig å vise at hos oss skal vi ha voksne som er tilstede for barna.

Spire-danserSpire & Gro Barnehagene jobber etter noen verdier som skal kjenntegne oss i vårt daglige virke. Disse skal både foreldre, barna og kollegaene kjenne seg igjen i. Spire & Gro Barnehagene sine verdier ligger til grunn for alt vi gjør i våre barnehager.

 

Våre verdier:

• Kvalitetsbevisste
• Inkluderende
• Fleksible
• Humørfylte