Omsorg, lek, læring og gode opplevelser

Er en viktig og stor del av barnehagehverdagen. Alle barn i barnhagen skal få utvikle seg utifra sine forutsetninger og behov.

Les mer her

Der barna er i fokus

Spire & Gro barnehagene skal være et sted der barna er i fokus, med hovedvekt på lek, læring, omsorg og gode opplevelser

Les mer her