KONTAKTINFORMASJON ADMINISTRASJON:

 

Spire & Gro Barnehagene AS
Saturnveien 54, 3942 Porsgrunn
Telefon: 950 28775

Daglig leder: Svein Rambekk

Org: 996 967 573
E-post: firmapost@spireoggro.no

 

VÅRE BARNEHAGER

 

Spire & Gro Liane Barnehage

Telefon: 35 55 50 86/958 18976

Øvre Sølen 2, 3914 Porsgrunn

Daglig leder: Liv Lio

Epost: liane@spireoggro.no

 

Spire & Gro Skogtoppen Barnehage

Soleivegen 2, 3929 Porsgrunn

Telefon: 35 51 55 90/413 32640

Daglig leder: Kari Anne Slåtta

Epost: skogtoppen@spireoggro.no

 

Spire & Gro Rypevegen Barnehage

Rypevegen 2, 3940 Porsgrunn

Telefon: 35 55 01 90/ 988 93 023

Daglig leder: Ann Christin Wasler 

Epost: rypevegen@spireoggro.no

Spire & Gro Melkeveien Barnehage
Saturnveien 54, 3942 Porsgrunn

Telefon: 35 51 15 53/948 71609

Daglig leder: Annette Kløverød

Epost: melkeveien@spireoggro.no