Åpningstider

Våre barnehager har åpent fra klokken: 06.45-17.00

Alle våre barnehager er åpent fra kl. 06.45 – kl. 17.00 mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid.

Barnehagen er stengt på lørdager og søndager, bevegelige helligdager, juleaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

 

Planleggingsdager

Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året. Det avsettes 37,5 timer til årlig planleggingstid for barnehagens personale. Foreldre får beskjed om disse planleggingsdagene minst 2. mnd. før de avholdes.

Dagene blir brukt til planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet samt kompetanseutvikling av personalet gjennom intern og ekstern kursing. Et barnehageår regnes fra 1.august til 31 juli.

 

Ferieavvikling

Melkeveien, Rypevegen, Skogtoppen og Liane barnehage har sommerstengt to uker i juli, uke 28 og 29. Alle barn må i løpet av året ha 4 ukers ferie. Minst 3 uker må avvikles sammenhengende i skolens sommerferie uke 25-33.