Barnehageloven og Rammeplanen er barnehagens viktigste styringsdokumenter. Disse bruker vi aktivt for å utføre de krav som stilles, og for sikre god kvalitet i våre barnehager.

Lokale styringsverktøy

Spire & Gro barnehagene har også forpliktet seg til å følge lokale styringsverktøy. De lokale styringsverktøyene bygger på rammeplan for barnehager.

Les mer her

Nasjonale styringsdokumenter

Vi jobber aktivt med de nasjonale styringsdokumentene for å utføre de krav som stilles til oss, og for sikre god kvalitet i våre barnehager.

Les mer her