Vi driver 4 barnehager i Grenland. Melkeveien barnehage, Skogtoppen barnehage, Liane barnehage og Rypevegen barnehage. Vårt hovedmål er å drive barnehager med et høyt faglig og pedagogisk innhold til det beste for barn, foreldre og våre medarbeidere. Vi skal gi et barnehagetilbud med god kvalitet i alle ledd - der barna er i fokus!


Liane barnehage ligger i Hovenga, og de fleste av barna kommer fra området, Hovenga, Borgeåsen, Osebakken eller de sentrumsnære områdene. Barnehagen har 3 avdelinger.

Les mer her

Skogtoppen barnehage ligger på oppvekstområdet Stridsklev/Hovet. Barnehagen har til sammen 52 hele plasser i alderen 0-6 år.

Les mer her

Melkeveien barnehage ligger på oppvekstområdet Brattås/Heistad. Barnehagen har til sammen 71 hele plasser i alderen fra 0-6 år.

Les mer her

Rypevegen barnehage ligger på oppvekstområdet Brattås/Heistad (Grava boligfelt). Barnehagen har 78 barn i alderen 0-6 år.

Les mer her