Vi søker barnehageassistent/barne-og ungdomsarbeider til 1 års vikariat til Spire & Gro Rypevegen barnehage

Vi søker barnehageassistent/barne- og ungdomsarbeider til Spire og Gro Rypevegen barnehage – 1 års vikariat

Ønsker du å jobbe i et spennende, lærerikt og faglig miljø, der barna er i fokus. Vi søker barnehageassistent eller barne- og ungdomsarbeider til Spire & Gro Rypevegen barnehage 1 års vikariat fra 01.04.2024 – 01.04.2025.

 

Søknadsfrist: 15.03.2024

Tiltredelse: Etter avtale

 

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter hos en barnehageassistent eller barne- og ungdomsarbeider:

En barnehageassistent har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, for eksempel samlingsstund, aktiviteter, frilek, rutinesituasjoner. I tillegg har pedagogisk medarbeider ansvar for at de praktiske arbeidsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med det øvrige personalet i barnehagen. I henhold til lønn er stillingen regulert etter stillingskode assistent/fagarbeidere i vår hovedtariffavtale med PBL.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gi omsorg og trygghet, se hvert enkelt barn
 • Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ta initiativ til å delta aktivt i barnas aktiviteter og lek
 • Bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • Bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i barnehagen
 • Være med å sikre at avdelingens og barnehagens mål blir nådd
 • Holde deg faglig oppdatert ved å delta på kurs/møter internt og eksternt
 • Du må kunne bruke enkle IKT verktøy i hverdagen
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig (nivå A2 og muntlig nivå B1)

 

Personlige egenskaper

 • Interesse for å jobbe for og med barn
 • Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling
 • Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement og positiv innstilling
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Tålmodig, omsorgsfull og viser respekt for barna, foresatte og kolleger.
 • Må kunne jobbe selvstendig, men også være en god lagspiller i et team.
 • Være glad i å være ute.

 

 Vi kan tilby:

 • Et faglig og utviklende miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Samarbeid med andre Spire & Gro barnehager med fokus på delingskultur, felles intranett/systemer.
 • Gode IKT arbeidsverktøy
 • Bedriftshelsetjeneste gjennom PBL
 • Tariffavtale gjennom PBL
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • En aktiv og engasjert barnehageeier

 

Søknad til stillingen

Skriftlig søknad og cv sendes på epost til: ledigstilling@spireoggro.no

Skriv i emnefeltet hvilke barnehager det søkes jobb, gjelder søknaden begge stillingene så skriv det i emnefeltet på eposten. Spørsmål om stillingen kan rettes til Svein Rambekk på telefon: 950 28 775. Attester og vitnemål trenger ikke å sendes på epost, men tas med til eventuelt et intervju. Personlig egnethet vektlegges. Søknadspapirer vil ikke bli returnert, alle som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.