Skolestart er en spennende tid for både barn og foreldre, og det er en stor begivenhet i alle barns liv. Det er viktig at barnehage og skole samarbeider om barns utvikling og læring, og sikrer at alle barn får en god overgang. Det skal legges tilrette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, barna skal glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen. Når barna begynner på skolen skal de være forberedt på likheter og ulikheter mellom barnehage og skole.

 

Samarbeidet skal skje i nært samarbeid med barnets hjem, (jf. rammeplanen for barnehager).

 

For å få til en god overgang er det viktig at barnet har positive og realistiske forventninger til skolestart.

Spire & Gro barnehagene har gode rutiner for overgangen til skolen og vi legger til rette for at barna blir mest mulig forberedt til skolestart.

Hva gjør viGro-lesebok

  • Vi har et eget pedagogisk opplegg for skolestarterne for å bygge fellesskap rundt det å være de største barna i barnehagen.
  • Vi har utviklingssamtaler mellom barnehagelærer og foreldre før barnet slutter i barnehagen, hvor vi snakker positivt og konkret om overgangen og alt det praktiske rundt oppstarten i skolen.
  • Vi følger felles rutiner laget av Porsgrunn kommune ved utveksling av dokumentasjon mellom barnehage-skole.
  • Vi har overgangsmøter med skolene før oppstart for å utveksle viktig informasjon
  • Vi besøker de skolene barnet skal begynne på, slik at barnet blir kjent og vet hvor de skal begynne på skolen.
  • Skolene arrangerer førskoledager (med foreldre) der barnet møter sin lærer.

 

Konkrete planer for barns overgang fra barnehage til skole er nedfelt i årsplanen til hver enkelt barnehage. Den får alle foreldre utdelt ved oppstart i barnehagen.