” Der barna er i fokus” sier mye om hvordan vi ønsker at Spire & Gro barnehagene skal være. Noen vil kanskje si at det er en selvfølge og ikke en visjon? Vi ser imidlertid at barnehagen i dagens samfunn møter stadig flere og større krav fra departement og kommune som kan gå på bekostning av tid og fokus på barna. Derfor synes vi det er viktig å vise at hos oss skal vi ha voksne som er tilstede for barna.

Vi mener noe med denne visjonen, og alt arbeid i vår barnehagehverdag skal gjennomsyres av de fem ordene i visjonen ” Der barna er i fokus!”. Det betyr at vi skal ta barna på alvor. Vi skal se barna der de er og ta utgangspunkt i deres interesser og behov. Det kan være alt fra behov for trygghet og omsorg, til interessen for å utforske og være nysgjerrig på ulike områder.

 

Spire & Gro barnehage skal være et sted der barna er i fokus, med hovedvekt på lek, læring, omsorg og gode opplevelser.

 

Ved å ha aktive voksne som ser hvert enkelt barn skal vi tilrettelegge et læringsmiljø hvor barna lærer å ta ansvar. Ved å vise dem tillit, trygghet og gi dem omsorg med realistiske forventninger og krav, gir vi dem lysten til å lære og være nysgjerrig.

Barnehagen skal være et sted der alle barn får troen på seg selv og de skal oppleve at de lykkes i samspill med andre.

 

I Spire & Gro barnehagene:

  • Blir alle barn sett, hørt og lyttet til
  • Føler alle barn seg likeverdige
  • Er trygghet og omsorg viktig
  • Utvikler barna sosial kompetanse og mestring
  • Er det tid og rom til lek i en innholdsrik barnehagedag
  • Skal alle barn føle humor og glede
  • Utvikler barn vennskap og troen på seg selv

 

Kvaliteten på samspillet mellom barna og personalet er avgjørende for barnas utbytte og opplevelse av barnehagen. Et aktivt og tydelig personale er derfor en viktig forutsetning for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø.

 

NY_Vårt fokus_800x488