Det er en gylden regel når det gjelder tilvenning: Alle typer reaksjoner er normalt!

Fortvil ikke hvis barnet ditt skriker eller ikke vil slippe deg eller er avvisende mot personalet. Barnet vurderer ikke nye mennesker, men er blind for alt annet enn sin egen redsel for at mamma eller pappa/de foresatte skal forsvinne. Dere vil kanskje synes det er leit at barnet ditt ikke vil tilpasse seg like fint som andre, men barn med sterke følelser og sterk vilje bryr seg ikke om hvordan andre barn takler dette.

 

Skriking og fortvilelse er vondt for foreldrene/foresatte, men barn som viser følelser direkte, slipper å bære på dem. I hvert fall hvis de voksne anerkjenner barnets opplevelser av situasjonene. Etter hvert som hverdagen i barnehagen går sin gang, vil barna lære seg at foreldrene/de foresatte kommer tilbake.

Barn som tilsynelatende tilpasser seg lett, kan få reaksjoner senere, og vise det ved klamring eller utrygghet. Dette er helt normalt og vanlig, men, stort sett så går tilvenningen nokså greit for barna. De føler en naturlig tiltrekning til de andre barna og alle de nye lekene.

De barna som allerede er trygge i barnehagen er en viktig ressurs. Deres trygghet smitter etter hvert over på de nye barna. De ser at det ikke er så farlig i barnehagen, og deres medfødte nysgjerrighet gjør at de etter hvert føler seg/blir en del av gruppa.

 

Følelsemessige reaksjoner hos foreldre/foresatte:

Erfaringsmessig så vet vi at det er en vel så tøff overgang for mange foreldre at deres barn begynner i barnehage. For mange av dere har hverdagen frem til nå vært at en har vært hjemme med barnet. Vi ser noen som sliter med dårlig samvittighet fordi de skal tilbake i jobb. Det er også vanlig å synes at barnet er for lite til å begynne i barnehagen og av den grunn er bekymret.

 

Det er vanlig å komme til barnehagen med bekymring om hvordan dette skal gå. Dere er ikke alene om det – snarere tvert i mot! Spør oss hvis det er noe dere lurer på.

 

Vi ønsker ikke å fortelle hvilke tilvenning dere skal ha, men i felleskap finner vi den beste løsningen for deres barn.