Når barnet ditt skal begynne i barnehagen på tilvenning, har Spire & Gro barnehagene forberedt og lagt til rette på forhånd. For alle nye foreldre gjennomfører vi en «bli kjent samtale» i løpet av de 7 første dagene barnet går i barnehagen. Barnehagelærer på avdelingen/basen har ansvar for samtalen.

Bli kjent samtalen er en viktig samtale hvor vi tidlig i oppstarten kan sikre et godt pedagogisk tilbud, med fokus på omsorg, lek, læring og gode opplevelser.

 

Målet for oppstartsamtalen er å utveksle viktig informasjon og å bli bedre kjent. Personalet blir bedre kjent med barnet og foreldrene og deres hjemmemiljø slik at vi lettere kan møte barnets behov.

Foreldrene får mulighet til å møte de ansatte på tomannshånd og til å formidle hvilke behov barnet har: Alt fra kosedyr som er trygghetsskapende for barnet til allergier som barnehagen må ta hensyn til.

 

Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Gjennom samtalen knyttes den første kontakten og grunnlaget legges for videre samarbeid.


Innhold i samtalen

Alle foreldre/barn som får barnehageplass i en Spire & gro barnehage får i god tid før oppstart tilsendt et skjema slik at de kan forberede seg til samtalen. Spørsmål vi ønsker å vite noe om er blant annet:

 • Barnets kontaktperson i barnehagen.
 • Generelt informasjon om barnet (væremåte, temperament, vilje, hva gjør barnet glad/lei seg).
 • Hva liker barnet å holde på med/leke med?
 • Viktige omsorgspersoner for barnet utover nærmeste familie?
 • Måltid (hva liker barnet å spise, er det noe barnet ikke tåler eller liker å spise?)
 • Har barnet en koseklut eller en favorittleke som barnet kan ha med seg i barnehagen?
 • Soving/ hviling (spesielle vaner, sovetid).
 • Renslighet.
 • Har barnet noen fysiske plager? Allergier?
 • Er det noe dere ønsker at barnehagen skal vite/følge opp?
 • Hva synes dere foreldre er viktig i barneoppdragelsen?
 • Hvilke forventninger har dere til oss?
 • Er det noe dere som foreldre uroer dere for i forbindelse med det å ha barn i barnehagen?

 

For barnet og foreldrene er det av aller største betydning å bli ivaretatt på en god og nær måte. Den første tiden legger grunnlaget for det gode samarbeidet som skal vare hele den tiden barnet går i barnehagen.

Etter 8 til 10 uker gjennomfører vi en anonym brukerundersøkelse, hvor alle nye foreldre får muligheten til å evaluere hvordan de oppfatter oppstarten i barnehagen. Resultatene bruker vi aktivt for å videreutvikle kvaliteten i Spire & gro barnehagene.