Vi søker flere dyktige barnehagelærere og assistenter/Barne- og ungdomsarbeidere

 

Ønsker du å jobbe i et spennende, lærerikt og faglig miljø, der barna er i fokus.

 

Vi har følgende ledige stillinger som barnehageassistent/ Barne – og ungdomsarbeider:

 • Spire & Gro Liane barnehage, 80% fast stilling som assistent/Barne- og ungdomsarbeider ledig fra 01.08.2021, med mulighet for 100 % stilling på sikt.

 

 • Spire & Gro Skogtoppen barnehage, 80% fast stilling som assistent/Barne- og ungdomsarbeider ledig fra 01.08.2021, med mulighet for 100 % stilling på sikt.

 

 • Spire & Gro Rypevegen barnehage, 100 % stilling (vikariat) som assistent/Barne- og ungdomsarbeider, ledig fra 15.06.2021 til 12.03.2022 med mulighet for forlengelse.

 

Vi har følgende ledige stillinger som barnehagelærer:

 • Spire & Gro Melkeveien barnehage, ledig vikariat 100 % stilling som barnehagelærer, ledig fra 01.05.2021 til 30.06.2022.

 

 • Spire & Gro Liane barnehage, ledig vikariat 100 % stilling som barnehagelærer, ledig fra 01.06.2021 til 30.06.2022.

 

 • Spire & Gro Liane barnehage, ledig vikariat 100 % stilling som pedagogisk leder, ledig fra 01.06.2021 til 30.06.2022.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper (gjelder barnehageassistent/BUA):

En assistent/BUA har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, for eksempel samlingsstund, aktiviteter, frilek, rutinesituasjoner. I tillegg har pedagogisk medarbeider ansvar for at de praktiske arbeidsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med det øvrige personalet i barnehagen. I henhold til lønn er stillingen regulert etter stillingskode assistent/fagarbeidere i vår hovedtariffavtale med PBL.

 

Stillingskode: Barnehageassistent/fagarbeider.

 

Arbeidsoppgaver i stillingen

 • Gi omsorg og trygghet, se hvert enkelt barn.
 • Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ta initiativ til å delta aktivt i barnas aktiviteter og lek
 • Bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • Bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i barnehagen
 • Være med å sikre at avdelingens og barnehagens mål blir nådd.
 • Holde deg faglig oppdatert ved å delta på kurs/møter internt og eksternt
 • Du må kunne bruke enkle IKT verktøy i hverdagen
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig (nivå A2 og muntlig nivå B1)

 

 

Personlige egenskaper vi søker etter:

 • Interesse for å jobbe for og med barn
 • Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling
 • Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement og positiv innstilling
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Tålmodig, omsorgsfull og viser respekt for barna, foresatte og kolleger.
 • Må kunne jobbe selvstendig men også være en god lagspiller i et team.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper (gjelder alle barnehagelærerstillingene):

 

Stillingskode: Barnehagelærer eller pedagogisk leder med leder ansvar.

 

Kvalifikasjoner til stillingene:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning. (Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad).
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Ha gode datakunnskaper
 • Erfaring fra barnehage
 • Du må ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen ute/ inne sammen med barna
 • Gyldig politiattest må fremlegges

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen i henhold til ny rammeplan (KD 17).
 • Utarbeide og gjennomføre årsplan og månedsplaner i samarbeid med øvrige medarbeidere.
 • Veilede og delegere arbeidsoppgaver til personalet for å sikre at barnehagens mål blir nådd.
 • Sikre gode rutiner for enkeltbarns trivsel, utvikling og behov.
 • Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage og ivareta barns og foreldres medvirkning.
 • Ansvar for foreldresamtaler, foreldremøter, personalmøter og planleggingsdager i samarbeid med pedagogisk leder og styrer.
 • Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen. være aktiv i evalueringsarbeid og videre inn i barnehagens kontinuerlige utviklingsarbeid.
 • Holde deg faglig oppdatert på ny kunnskap på barnehagefeltet.
 • Følge barnehagens HMS-rutiner.

 

Personlige egenskaper vi søker etter:

 • Faglige ambisjoner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og fokus på relasjons kompetanse.
 • Hjerte for enkeltbarnet
 • Høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral.
 • Være fleksibel og ha endringskompetanse.
 • God selvinnsikt.
 • Målbevisst og strukturert.
 • Kreativ og glad i teamarbeid.
 • Positiv og energisk.

 

 

Vi kan tilby:

 • En spennende og variert arbeidshverdag hvor du får gleden av å se og være en del av mange barn sine unike utvikling og nysgjerrighet.
 • Et faglig og utviklende miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Samarbeid med andre Spire & Gro barnehager med fokus på delingskultur, felles intranett og systemer. Gode IKT arbeidsverktøy.
 • Bedriftshelsetjeneste gjennom PBL.
 • Tariffavtale gjennom PBL.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • En aktiv og engasjert barnehageeier.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 Søknad til stillingene

 

Skriftlig søknad og cv sendes på epost til: ledigstilling@spireoggro.no . Merk søknaden barnehagens navn og hvilke stillinger det søkes på..

Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder i Spire & Gro Barnehagene ved Svein Rambekk på telefon: 950 28 775.

 

Attester og vitnemål trenger ikke å sendes på epost, men tas med til eventuelt et intervju. Personlig egnethet vektlegges. Søknadspapirer vil ikke bli returnert, alle som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Søknadsfrist: 14.04.2021.

Tiltredelse: Etter avtale