Melkeveien barnehage arbeider etter kvalitetsplanen til Porsgrunn kommune. Kvalitetsbegrepet i planen er knyttet til målet om å øke barn og unges læringsutbytte. Dokumentene vi bruker er lese-trappa, IKT-trappa og regne-trappa som fokuserer på gode læringsprosesser for barn mellom 0-16 år.

 

Mål: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barnehagen bidra til at barna utvikler et rikt og variert talespråk og forstår ulike matematiske begreper.

 

Lesetrappa & Regntrappa

Slik arbeider vi med språk...

Les mer her

IKT-trappa

Melkeveien barnehage har i flere år hatt fokus på barn og digitale verktøy. Barn møter den digitale verden tidlig i barneårene og det er viktig at barnehagen legger til rette for at barna lærer hvordan de kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig og morsom måte.

Les mer her