Melkeveien valgte Spire & Gro

Melkeveien barnehage var i 17 år en veldrevet andelsbarnehage.
Sommeren 2012 valgte foreldrene som eiere å selge barnehagen til Spire & Gro barnehagene.

 

Gjennom en kombinasjon av dyktige medarbeidere, kompetent ledelse og engasjerte foreldre har Melke-veien Barnehage vært en godt organisert andelslag med gode søkertall og et solid omdømme i oppvekstområdet siden starten i 1995. Tidligere styreleder i Melkeveien barnehage, Tone Noreng Falbach, forteller om utviklingen gjennom disse årene.

– Siden oppstarten i -95 har rammevilkårene for barnehagene endret seg drastisk. Full barnehagedekning, et barnehagemarked preget av stadig flere profesjonelle aktører, strammere rammevilkår og en effektivisering av barnehagedriften på kommunal side gjør at vi må ta høyde for mindre tilskudd i årene fremover. Disse forholdene gjorde at vi innså at vi som andelsbarnehage var sårbare på flere områder av driften.
Styret konkluderte med at en profesjonalisering av driften og et formelt samarbeid med andre barnehager med tanke på stordriftsfordeler og bli en del av et større faglig nettverk var viktige suksessfaktorer og helt nødvendig for å overleve i fremtiden. Dette var foreldrene i barnehagen enige i.

– Både foreldre, medarbeidere og tillitsvalgte støttet løsningen med salg av barnehagen til en profesjonell barnehagedriver. Men vi ønsket ikke å bli en liten del av en svær organisasjon. Vi var vant til å gjøre ting kjapt og enkelt og ønsket fortsatt samme nærhet og påvirkningskraft i forhold til ledelsen. Faglig dyktighet og en lokal forankring var også viktig for oss. Derfor var valget enkelt. Spire & Gro Barnehagene oppfylte alle disse kriteriene, forteller Tone Noreng Falbach.