Fysisk aktivitet er et av barnehagens fokusområder. I barnehagen har vi store rom både ute og inne som innbyr til fysisk aktivitet. 

 

Aktiv bruk av barnehagens inne- og utemiljø, samt natur og nærmiljø, vil kunne gi varierte fysiske aktiviteter. Barnehagen skal gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv – uansett årstid.

Helt fra barna er små er de fysisk aktive, og de uttrykker seg gjennom kroppen. Vi i Melkeveien ønsker at barna skal bli glade i å bruke kroppen sin og oppleve mestring.

 

 

MÅL: Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler positive holdninger til fysisk aktivitet.

Delmål:

  • Bruke naturen som en læringsarena.
  • Utvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.
  • Barna skal oppleve glede, trivsel, mestring og vennskap når de er fysisk aktive.

 

Slik arbeider vi med fysisk aktivitet:

  • Alle avdelingene har faste tur dager hver uke.
  • Vi skal bruke skogsområdet/sjøområdet regelmessig.
  • Avdelingene skal være ute hver dag.
  • Vi skal observere og legge til rette for at barna utvikler både fin- og grovmotorikk.
  • Tilrettelegge for fysiske aktiviteter både ute/inne som blant annet, ballspill, hinderløype, dans og tradisjonelle bevegelsesleker som boksen går, slå på ring o.l.
  • Oppmuntre barn til å prøve nye fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter  utfra forutsetninger og alder.
  • Følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap.

 

Tilbake til hovedside Melkeveien