Fysiske miljø- ute

I Rypevegen Barnehage har vi et lett og variert terreng som innbyr til mye god lek. Vi har mange spennende utelekeapparater som klatrestativer og husker tilpasset både store og små. Vi ligger fint til ved en liten skog og vi bruker nærområdet mye i hverdagen. Der spiller vi fotball, og vi går på skøyter der vinterstid. I tillegg bruker vi ofte gapahuken som er satt opp nær Grava terrasse. Der kan barna utfolde seg motorisk med klatring i fjell og i trærne.

 

Fysisk miljø inne

Vi har fire avdelinger i barnehagen. Rommene er møblert etter alderen på barna, og det er tilrettelagt for utforskende aktiviteter i alle rom.

 

 

Miljøet skal inspirere til ulike aktiviteter der barna i stor grad kan opptre selvstendig

Tilrettelegging for lek

Det fysiske miljøet ute og inne er viktig. Miljøet skal inspirere til ulike aktiviteter der barna i stor grad kan opptre selvstendig. De voksne skal se barnas behov og legge til rette for ny inspirasjon. Variasjon i miljøet skaper spenning og nye utfordringer for barna. Barnas nysgjerrighet og utforskertrang er deres redskap for utvikling og læring.

 

Slik arbeider vi med lek:

  • Personalet synliggjør lekemateriell i forhold til alder og forutsetninger slik at de selv kan ta det i bruk.
  • Vi gir barna tid og rom for at den gode leken kan utvikle seg.
  • Personalet skal ta barnas spørsmål på alvor og undre seg sammen med dem.
  • Vi gir barna opplevelser og erfaringer gjennom turer i nærmiljøet. Det kan være turer til biblioteket, stranda, skogen, etc. Felles for disse er at de kan gi inspirasjon til lek.
  • Personalet tilrettelegger slik at lek/vennskap kan utvikles på tvers av avdelingene.
  • Vi skal være aktive voksne som veileder barn til å lykkes i lek.

 

Tilbake til hovedside Rypevegen