Hvorfor Spire & Gro barnehagene?

Spire & Gro Barnehagene AS er et lite lokalt selskap som driver barnehager i Grenland. I dag består Spire & Gro av Melkeveien barnehage, Skogtoppen barnehage og Rypevegen barnehage. Med på laget har vi 50 dyktige medarbeidere. Vårt mål er å drive kvalitetsmessige gode barnehager til det beste for barna, deres foreldre og våre medarbeidere. Våre barnehager skal være et sted ”der barna er i fokus”

Les mer her

Mangfold og fellesskap

Spire & Gro barnehagene er opptatt av mangfold og fellesskap. Vi bygger på en tydelig delekultur og gjør hverandre gode gjennom å dele kunnskap. Gode ideer fra én barnehage skal deles med alle de andre. Våre barnehager drives lokalt og hver enkelt daglig leder har beslutningsmyndighet og påvirkningskraft.

Drevet og eiet av pedagog

Ideen bak Spire & Gro barnehagene vokste frem gjennom 12 års erfaring som daglig leder i en privat barnehage. Min lærdom fra disse årene resulterte i oppstarten av Spire & Gro barnehagene. ..

Les mer her