Barnehageloven og Rammeplanen er barnehagens viktigste styringsdokumenter. Barnehageloven ligger til grunn for alle offentlig godkjente barnehager. Disse bruker vi aktivt for å utføre de krav som stilles, og for sikre god kvalitet i våre barnehager.