Lokale styringsverktøy

Spire & Gro barnehagene har også forpliktet seg til å følge lokale styringsverktøy.

De lokale styringsverktøyene bygger på rammeplan for barnehager. Målet med planene er å øke læringsutbytte i «porsgrunnsbarnehagene»  gjennom god kvalitet i barnehage og skole. Planene sikrer en helhet i barns læringsforløp fra 1-16 år i Porsgrunn kommune.


Nedenfor finner dere linker til lokale styringsdokumenter:

 

Vi kan!bilde_småsak_532x420

KLART VI KAN!

KLART VI KAN, planen er knyttet til målet om å øke barn og unges læringsutbytte. Dette omfatter både den faglige og sosiale kompetanseutviklingen. Barnehage- og skoleeier, virksomhetsledere, pedagoger og øvrige ansatte skal sammen med foresatte sørge for at barn og unge opplever å lykkes både sosialt og faglig. Alle skal delta i gode daglige læringsprosesser uavhengig av hvilken barnehage eller skole de tilhører

 

Lesetrappabilde_småsak_532x420

Lesetrappa for barnehager og skoler

Lesetrappa omfatter språkstimulering i barnehagen og lesing i alle fag i skolen. Målet med planen er å få et bedre og mer felles arbeid med språkstimulering og leseopplæring i alle Porsgrunns barnehager og skoler.

 

IKTtrappabilde_småsak_532x420

IKT-trappa for barnehager og skoler

IKT-trappa er en obligatorisk plan som skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av digitale hjelpemidler i alle fagområder. For å oppnå dette stilles det krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy.

 

Regnetrappabilde_småsak_532x420

Regnetrappa for barnehager og skoler

REGNETRAPPA, plan for fagområdet antall, rom og form i barnehagen og regning som en grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen. Målet med planen bedre og mer felles opplæring og utvikling av barn og unges regneferdigheter. Målet er også å sikre et kompetanseløft blant ansatte i barnehager og skoler, gjennom å bevisstgjøre ledere, pedagoger, assistenter og fagarbeidere i deres arbeid for å motivere og stimulere barn og unge til å utvikle positive holdninger og interesse for regning, matematikk og øvrige realfag.