Melkeveien barnehage har i flere år hatt fokus på barn og digitale verktøy. Barn møter den digitale verden tidlig i barneårene og det er viktig at barnehagen legger til rette for at barna lærer hvordan de kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig og morsom måte.

 

Digitale verktøy skal være en naturlig del av barnas hverdag på lik linje med andre aktiviteter i barnehagen. Barna skal få erfaringer med digitalt utstyr som blant annet ipad, pc, kopimaskin, kamera og cd spiller.

 

Digitale verktøy skal være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.


Slik jobber vi med IKT-trappa:
 1 – 3 år: 

Aktivitet, utstyr, tilrettelegging

Presentere ulike digitale verktøy for barna knytta til tema arbeid og dokumentasjon.

 

Hvordan nå målet:

Barna får kjennskap til ulike digitale verktøy ved at voksne bruker apparatene sammen med barna, til å forstå, undersøke og gjenkalle.


4-6 år: 

Aktivitet, utstyr, tilrettelegging

Barna skal bruke digitale verktøy til tema arbeid, fantasi, kreativitet, dataspill, lydbøker/musikk og kunnskap.

 

Hvordan nå målet:

De voksne skal være støttende, veilede og undrende sammen med barna og gi barna ulike erfaringer på hvordan man kan bruke apparatene i hverdagen.