Eier som tenker langsiktig

Eier av Spire & Gro er utdannet førskolelærer og har over 16 års erfaring i barnehage. Denne kunnskapen samt kompetanse innen økonomi, IKT, markedsføring og ledelse gjør den lille ,men effektive administrasjonen i stand til å yte service for den enkelte barnehage, samtidig som dette sikrer profesjonell drift. Gjennom en forenklet hverdag for våre medarbeidere så frigjøres mest mulig tid til det aller viktigste – barna. 

 

Våre medarbeidere er barnehagens aller viktigste ressurs

 

Vi har et stort fokus på trivsel og faglig utvikling. Gjennom å innvolvere kan vi i felleskap skape et godt arbeidsmiljø der medarbeiders behov for kursing og kompetanse vektlegges. Alle ansatte har tariff og pensjonsavtaler.  Vår egen vaktmester holder utstyr og bygninger i topp stand til enhver tid, slik at det fysiske miljøet sikres. Summen av dette skaper en attraktiv arbeidsplass der vi kan rekruttere gode medarbeidere som sikrer barna den pedagogiske stimulansen de behøver og at foreldre får det aller beste tilbudet for sine barn.