5 gode råd å ta med seg som foreldre når man skal ha tilvenning i barnehagen med barnet:

 

1)     ikke vis usikkerhet – fortell barnet at du skal gå og gå når du har sagt at du skal gjøre det. Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og tilvenningsperioden kan ta lengre tid. Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldre ikke går før de sier fra, og at de kommer tilbake etter en tid.

 

2)     ikke snik deg ut – ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Barnet skal erfare at foreldre går, og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet.

 

3)     ikke bli for lenge – blir du værende i barnehagen i timevis, kan barnet tro at også du skal være i barnehagen, noe som også kan være med på å forlenge tilvenningsperioden.

 

4)     hvis barnet gråter? – om du forlater et barn som gråter og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en «dårlig» forelder og tenke at barnehage var en dårlig ide`. Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Men det kan gjøre godt og ringe barnehagen for å høre hvordan det har gått etter at man har forlatt et gråtende barn.

SpireogGro_holderhender

5)     gode relasjoner – at barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.

 

(Kilde: Stein Erik Ulvund)