Vi trenger flere pedagogiske medarbeidere

 

Ønsker du å jobbe i et spennende, lærerikt og faglig miljø, der barna er i fokus. Vi trenger to nye pedagogiske medarbeidere  fra 1. august 2020.

 

Ledige stillinger

 

 

Søknadsfrist: 10. juni 2020.

Tiltredelse: Etter avtale

Stillingskode: Barnehageassistent/fagarbeider

 

Skriftlig søknad og cv sendes på epost til: ledigstilling@spireoggro.no . Merk søknaden med barnehagens navn. Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder i Spire & Gro Barnehagene ved Svein Rambekk på telefon: 950 28 775.

 

 

Pedagogisk medarbeider

En pedagogisk medarbeider har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, for eksempel samlingsstund, aktiviteter, frilek, rutinesituasjoner. I tillegg har pedagogisk medarbeider ansvar for at de praktiske arbeidsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med det øvrige personalet i barnehagen. I henhold til lønn er stillingen regulert etter stillingskode assistent/fagarbeidere i vår hovedtariffavtale med PBL.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Gi omsorg og trygghet, se hvert enkelt barn.
 • Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ta initiativ til å delta aktivt i barnas aktiviteter og lek
 • Bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • Bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i barnehagen
 • Være med å sikre at avdelingens og barnehagens mål blir nådd.
 • Holde deg faglig oppdatert ved å delta på kurs/møter internt/ekstern.

 

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående skole.
 • Erfaring fra barnehage eller tilsvarende arbeid.
 • God fysisk og Psykisk helse slik at du kan være aktiv med barna.
 • Du må kunne bruke enkle IKT verktøy i hverdagen.
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig (nivå A2 og muntlig nivå B1)

 

Personlige egenskaper

 • Interesse for å jobbe for og med barn
 • Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling
 • Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement og positiv innstilling
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringevne
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Tålmodig, omsorgsfull og viser respekt for barna, foresatte og kolleger.
 • Må kunne jobbe selvstendig men også være en god lagspiller i et team.

 

 

Vi kan tilby:

 • En spennende og variert arbeidshverdag hvor du får gleden av å se og være en del av mange barn sine unike utvikling og nysgjerrighet.
 • Et faglig og utviklende miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Samarbeid med andre Spire & Gro barnehager med fokus på delingskultur, felles intranett og systemer. Gode IKT arbeidsverktøy.
 • Bedriftshelsetjeneste gjennom PBL.
 • Tariffavtale gjennom PBL.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • En aktiv og engasjert barnehageeier.