Vi søker ny pedagogisk leder 100 % fast stilling til Spire & Gro Rypevegen barnehage

 

Ønsker du å jobbe i et spennende, lærerikt og faglig miljø, der barna er i fokus.

 

Vi har ledig stilling i Spire & Gro Rypevegen barnehage:

 • Vi søker etter ny pedagogisk leder i en 100 %  fast stilling fra 1.mars 2023.

 

Les mer om Spire & Gro Barnehagene og stillingene på vår hjemmeside: www.spireoggro.no

_________________________________________________________________________

 

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter:

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning. (Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad).
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Ha gode datakunnskaper.
 • Erfaring fra barnehage.
 • Gyldig politiattest må fremlegges.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar: Ansvar for faglig kvalitet og utvikling for sin avdeling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen i henhold til gjeldende rammeplan.
 • Utarbeide og gjennomføre årsplan og månedsplaner i samarbeid med øvrige medarbeidere.
 • Ansvar for foreldresamtaler, foreldremøter, personalmøter og planleggingsdager i samarbeid med styrer.
 • Sikre gode rutiner for enkeltbarns trivsel, utvikling og behov.
 • Skape et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og ivareta barns og foreldres medvirkning.
 • Personalansvar. Oppfølging og utvikling av kompetente og motiverte medarbeidere Veilede og delegere arbeidsoppgaver til personalet for å sikre at barnehagens mål blir nådd.
 • Organisasjonsansvar. Bidra til en effektiv organisasjon, godt arbeidsmiljø og sterk kultur.
 • Resultatansvar. Bidra til at arbeidsoppgavene utføres iht virksomhets – og styringsdokumenter.
 • Være en del av et lederteam og medvirke til utviklingsarbeid og refleksjon.

 

Personlige egenskaper

 • Faglige ambisjoner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og fokus på relasjons kompetanse.
 • Hjerte for enkeltbarnet.
 • Høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral.
 • Være fleksibel og ha endringskompetanse.
 • God selvinnsikt.
 • Målbevisst og strukturert.
 • Kreativ og glad i teamarbeid.
 • Positiv og energisk.
 • Ledererfaring.

 

Vi kan tilby:

 • Et faglig og utviklende miljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Samarbeid med andre Spire & Gro barnehager med fokus på delingskultur, felles intranett og systemer. Gode IKT arbeidsverktøy.
 • Bedriftshelsetjeneste gjennom PBL.
 • Tariffavtale gjennom PBL.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • En aktiv og engasjert barnehageeier.

 

Mer informasjon om barnehagen får du her:  https://www.spireoggro.no/ny-rypevegen-barnehage/

 

Søknad til stillingene

Skriftlig søknad og cv sendes på epost til: ledigstilling@spireoggro.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til styrer i Spire & Gro Rypevegen barnehage ved Ann -Christin Wasler på telefon: 988 93 023.

Attester og vitnemål trenger ikke å sendes på epost, men tas med til eventuelt et intervju. Personlig egnethet vektlegges. Søknadspapirer vil ikke bli returnert, alle som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknadsfrist: 03.01.2023.

Tiltredelse: 01.03. 2023, eller etter nærmere avtale