Planleggingsdager barnehageåret 2018-2019

Her er oversikt over planleggingsdager i våre barnehager. Et barnehageår regnes fra 1.aug til 31. juli. Disse dagene blir brukt til planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet samt kompetanseutvikling av personalet gjennom intern og ekstern kursing.

 

Melkeveien barnehage:

 • 16.08.2018
 • 17.08.2018
 • 26.10.2018
 • 02.01.2019
 • 31.05.2019

 


Rypevegen barnehage

 • 16.08.2018
 • 17.08.2018
 • 06.11.2018
 • 02.01.2019
 • 31.05.2019

 


Skogtoppen barnehage

 • 16.08.2018
 • 17.08.2018
 • 02.01.2019
 • 31.05.2019

 

Den siste planleggingsdagen i Skogtoppen barnehage er ennå ikke avklart. Vi legger inn datoen når den er klar. Foresatte får informasjon god tid i forveien.

 

Liane barnehage

 • 1608.2018
 • 1708.2018
 • 02.01.2019
 • 31.05.2019

 

Den siste planleggingsdagen i Liane barnehage er ennå ikke avklart. Vi legger inn datoen når den er klar. Foresatte får informasjon god tid i forveien.