Sammen står vi sterkere

Spire & Gro Barnehagene AS er et lite lokalt selskap som driver barnehager i Grenland. I dag består Spire & Gro av Melkeveien barnehage, Skogtoppen barnehage og Rypevegen barnehage. Med på laget har vi 50 dyktige medarbeidere. Vårt mål er å drive kvalitetsmessige gode barnehager til det beste for barna, deres foreldre og våre medarbeidere.

 

Våre medarbeidere er barnehagens viktigste ressurs

Vi har et stort fokus på trivsel og faglig utvikling. Gjennom å innvolvere kan vi i felleskap skape et godt arbeidsmiljø der medarbeiders behov for kursing og kompetanse vektlegges. Alle ansatte har tariff og pensjonsavtaler.  Vår egen vaktmester holder utstyr og bygninger i topp stand til enhver tid, slik at det fysiske miljøet sikres. Summen av dette skaper en attraktiv arbeidsplass der vi kan rekruttere gode medarbeidere som sikrer barna den pedagogiske stimulansen de behøver og at foreldre får det aller beste tilbudet for sine barn.

 

Kvalitet er et nøkkelord for alt vi gjør. Gjennom Spire & Gro barnehagene får dere en engasjert eier med høyt fokus på kvalitet og innhold i barnehagene - alt for barnas beste.

 

Vi kan bidra med:

 • En engasjert barnehageeier som er opptatt av kvalitet og utdannet pedagog.
 • Større fagnettverk.
 • Nettverksmøter for daglig ledere.
 • Fagsamlinger for alle ansatte.
 • Lederopplæring.
 • Karrieremuligheter innenfor organisasjonen.
 • Stort fokus på kompetanse og faglig utvikling.
 • Medlemskap i PBLA. Alle våre ansatte har gode tariff og pensjonsavtaler.
 • Felles IT systemer/serverløsning.
 • Tilgang til felles maler/skjemaer idébank.
 • Felles økonomi og regnskapssystemer.
 • Felles driftsrutiner.
 • Støttefunksjoner fra administrasjonen.
 • Ingen foreldrepliktig dugnad.
 • Vaktmestertjeneste.
 • Økonomisk trygghet, flere bein å stå på.
 • Eier som tar ansvar for økonomi / regnskap, markedsføring, drift av bygg og eiendom, vedlikehold, HMS, personalarbeid m.m.

 

Vi har helt sikkert mye spennende å snakke sammen om.

Ta kontakt med Svein Rambekk i dag på tlf: 950 28 775 eller mail firmapost@spireoggro.no